Teme za prezentacije – I godina

 1. Pojam računarske mreže
 2. Računari-serveri i računari-klijenti
 3. Globalna mreža (Internet)
 4. Internet provajderi  i njihove mreže; Tehnologije pristupa internetu
 5. Servisi interneta: WWW, FTP, elektronska pošta, veb forumi
 6. Veb-čitači, pretraživači, pretraživanje i korišćenje informacija sa interneta
 7. Društvene mreže i njihovo korišćenje

Python

Programski jezik Python:

Literatura: https://petlja.org

Osnovne aritmetičke operacije i primena: Python – osnovne aritm. operacije i primena

Celobrojno i realno deljenje: Целобројно и реално дељење

Ugrađene funkcije: Ugradjene funkcije

DOMAĆI: Zadaci za 1. test – Python

Definisanje funkcija: Definisanje funkcija

Stringovi: Stringovi

Naredbe ponavljanja: Naredbe ponavljanja

DOMAĆI: Domaci zadatak – naredbe ponavljanja

Razni zadaci: Pajton zadaci+resenja

Cloud Computing

  • Nešto više o Računarstvu u oblaku (eng. Cloud Computing):
  • Primer dobre prezentacije (tema: Autorska prava na internetu), koju su radili učenici II godine:
 • Teme za prezentacije:

1. Rad u oblaku – Cloud Computing

2. Autorska prava na internetu

3. Etičke norme

4. Poštovanje prava na privatnost

5. Pravilno pisanje i izražavanje na internetu

6. Pravila lepog ponašanja na internetu

7. Bezbednost na internetu

8. Učenje na daljinu

9. Društvene mreže

Teme za maturske radove

Uputstvo za maturski rad

Šablon za pisanje maturskog rada

Dobre primere maturskih radova možete pogledati na sajtu Tehničke škole u Pirotu.

Predlozi tema maturskih radova iz predmeta Napredne tehnike programiranja (Web programiranje):

 1. Kreiranje veb sajta pomoću HTML i CSS tehnologija, uz upotrebu Java Script-a – Ana Marinković IV-6
 2. Skript jezik Java Script za klijentsko programiranje
 3. Alati za kreiranje veb stranica – prednosti i nedostaci različitih alata
 4. Kreiranje bloga u WordPress-u – Sara Marinković IV-6
 5. Web 1.0 i Web 2.0 tehnologije
 6. Kreiranje igrice u programskom jeziku Java upotrebom alata Greenfoot – Đorđe Pajić IV-6
 7. Serversko programiranje – ASP.NET i Visual Studio
 8. Dizajniranje veb stranica pomoću gotovog Google Sites rešenja – Miloš Mijailović IV-6

 

Grafika – C

Zadaci sa casa:

(zadaci iz zbirke prof. Marije Pilipovic)

 

Tacka i linija:

 1. Napisati program koji na ekranu crta plavu tacku.
 2. Napisati program koji na ekranu crta liniju u zutoj boji koja polazi iz tacke A(100,100), a zavrsava se u tacki B(300,300).
 3. Napisati program koji na ekranu crta liniju tacka-crta-tacka u zelenoj boji koja polazi iz tacke A(40,50), a zavrsava se u tacki B(300,400)
 4. Napisati program koji na ekranu crta ljubicastu liniju sa koordinatama zadatim sa tastature.
 5. Napisati program koji preko sredine ekrana crta zutu liniju paralelnu sa x osom.
 6. Napisati program koji na sredini ekrana crta zelenu liniju paralelnu sa y osom.
 7. Napisati program koji na ekranu crta plavu liniju koja pocinje u centru ekrana i paralelna je sa x osom.
 8. Napisati program koji crta liniju tacka-crta-tacka zelene boje, koja polazi iz tacke A(40,50), a zavrsava se u tacki B(500,100).
 9. Napisati program koji crta dve braon linije koje su paralelne. Prva linija pocinje u tacki A(100,120), a zavrsava se u tacki B(300,400).
 10. Napisati program koji na ekranu crta dve paralelne linije koje su udaljene jedna od druge za 100, i od kojih je jedna zuta, a druga braon.

Pravougaonik i kvadar:

 1. Napisati program koji na ekranu crta pravougaonik u plavoj boji, cije je jedno teme u tacki A(100,50), a drugo u B(600,400).
 2. Napisati program koji crta pravougaonik u crvenoj boji, cije je jedno teme u tacki A(150,150), a drugo u B(400,400).
 3. Napisati program koji crta svetlo plavi kvadrat, stranice 50. Donje levo teme kvadrata nalazi se u tacki A(10,50).
 4. Napisati program koji na ekranu crta zuti pravougaonik, sa temenima u tacki A(200,100) i tacki B(400,200).

Kruznica:

 1. Napisati program koji na ekranu crta zelenu kruznicu cije su koordinate centra O(250,150) i poluprecnika 100.
 2. Napisati program koji na ekranu crta crvenu kruznicu cije se koordinate centra i poluprecnika zadaju sa tastature.
 3. Napisati program koji na ekranu crta ljubicastu kruznicu ciji se centar nalazi na centru ekrana, poluprecnika 150.
 4. Napisati program koji na ekranu crta tri koncentricne kruznice u tri boje, ciji su centri u centru ekrana, a poluprecnici su im redom 30, 130 i 230.

Elipsa:

 1. Napisati program koji na ekranu crta elipsu plave boje, sa centrom u O(100,150) i poluprecnicima 150 i 80.
 2. Napisati program koji na centru ekrana crta elipsu zute boje sa poluprecnicima 100 i 50.
 3. Napisati program koji na ekranu crta elipsu popunjenu plavom bojom, sa centrom u O(150,150) i poluprecnicima 150 i 80.
 4. Napisati program koji na ekranu crta elipsu popunjenu plavom bojom, sa centrom i poluprecnicima zadatim sa tastature.